Podmínky používání webových stránek

1. Podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku, která je přístupná z https://vebafood.cz/, souhlasíte s těmito Podmínkami používání webové stránky a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám přístup na tyto stránky zakázán. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a právem ochranných známek.

2. Licence na používání

Je uděleno povolení k dočasnému stažení jedné kopie materiálů na https://vebafood.cz/. Webové stránky pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:

  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. používat materiály k jakýmkoli komerčním účelům nebo k jakémukoli veřejnému vystavování;
  3. pokoušet se o zpětnou analýzu jakéhokoli softwaru obsaženého na https://vebafood.cz/. Webové stránky;
  4. odstraňovat z materiálů jakékoli poznámky o autorských právech nebo jiných vlastnických právech; nebo
  5. přenášet materiály jiné osobě nebo “zrcadlit” materiály na jakémkoli jiném serveru.

To umožní https://vebafood.cz/ ukončit při porušení kteréhokoli z těchto omezení. Po ukončení bude ukončeno i vaše právo na prohlížení a měli byste zničit všechny stažené materiály, které máte v držení, ať už v tištěné nebo elektronické podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré materiály na https://vebafood.cz/ Webové stránky jsou poskytovány “tak, jak jsou”. https://vebafood.cz/ neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, a proto neguje všechny ostatní záruky. Kromě toho https://vebafood.cz/ neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti nebo spolehlivosti používání materiálů na svých Webových stránkách nebo jinak související s těmito materiály nebo jakýmikoliv stránkami, na které se na těchto Webových stránkách odkazuje.

4. Omezení

https://vebafood.cz/ ani její dodavatelé nenesou odpovědnost za jakékoli škody, které vzniknou v souvislosti s používáním nebo nemožností používat materiály na https://vebafood.cz/. Webové stránky, a to i v případě, že https://vebafood.cz/ nebo autorizovaný zástupce těchto Webových stránek byl na možnost vzniku takové škody ústně nebo písemně upozorněn. Některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

5. Revize a chyby

Materiály uvedené na https://vebafood.cz/ Webové stránky mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. https://vebafood.cz/ neslibuje, že jakýkoli materiál na těchto Webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. https://vebafood.cz/ může materiály obsažené na svých webových stránkách kdykoli bez předchozího upozornění změnit. https://vebafood.cz/ se nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

https://vebafood.cz/ nezkontroloval všechny stránky, na které odkazují jeho webové stránky, a neodpovídá za obsah takových stránek, na které odkazuje. Přítomnost jakéhokoli odkazu neznamená, že https://vebafood.cz/ danou stránku podporuje. Použití jakékoli odkazované webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Změny podmínek používání stránek

https://vebafood.cz/ může tyto podmínky používání svých webových stránek kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit aktuální verzí těchto Podmínek používání.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok související s https://vebafood.cz/ Webovými stránkami se řídí zákony Britských Panenských ostrovů bez ohledu na jejich kolizní ustanovení.